©Всички права запазени 2014©

Професионална гимназия по електроника

"Александър Степанович Попов" гр. Велико Търново

Начало Специалности Прием Проекти Новини Галерия Училищна документация

На 03.11.2016 г. стартира проектът "Твоят час"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Прочетете повече ...

Нашето училище

Нашата история

Вече 50 години звънецът на 15 септември отваря вратите на Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов”. Време достатъчно да се напише една история.

ПГЕ

Началото е поставено на 15. IX. 1964 година, когато се създава ПТУ по Радиотехника "Ал.Ст.Попов”. Първата учебна година започва със 111 ученика. Целта е да се подготвят висококвалифицирани изпълнителски кадри за нуждите на Радиозавода в гр. В.Търново.

От месец февруари 1966 г. училището става СПТУ с тригодишен курс на обучение.

На 16 януари 1968 г. е направена първа копка за нова сграда на училището и само за две години строежът е завършен. Учебните занятия през 1970 г. започват в нови и приветливи класни стаи.

Следва разширение през 1984 г., когато се изгражда нов корпус на сградата, включващ учебни работилници и лаборатории. Със заповед на Министерство на народната просвета от 5 юни 1987 г. СПТУЕ става техникум, а през 2002 г. - Професионална гимназия по електроника и с това започва най-новата история.

Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов” е носител на орден "Кирил и Методий” ІІ-ра степен и Народен орден на труда - златен.

Информация

Ал. Ст. Попов

От 1998г. ПГЕ "Ал. Ст. Попов" е избрана за член на Международната фондация на обединените училища и асоцииран член на ЮНЕСКО.

От учебната 1991/1992г. се въвежда прием след завършен седми клас в паралелки с усилено изучаване на английски език. Разкриват се нови специалности - "Съобщителна техника”, "Електронна техника”, "Електрообзавеждане на промишлени предприятия”.

Днес в Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов” учат около 300 момчета и момичета. Училището разполага със собствена материална база 8610 кв.м. двор и 6440 кв.м. училищна сграда. На много високо равнище са кабинетите по специалните предмети, компютърните зали, лаборатории и работилници.

гр. Велико Търново 5002

кв. "Колю Фичето"

ул. "Никола Гинев" № 2

Директор:
Нели Николова

служебен телефон: 062 / 64 49 77


ПДУД: 062 / 64 49 78

ПДУПД: 062 / 64 49 96

Канцелария: 062 / 64 49 71


e-mail: te_popov@hotmail.com

Александър Степанович Попов е роден на 4 март 1859 година в селището Турински рудници, Пермска губерния в семейство на свещеник. Завършва духовно училище в Екатерининбург, а след това Пермската духовна семинария. Там си спечелва прозвището "математик”, поради интереса си към точните науки.Едно от най-важните си открития Попов демонстрира на 7 май 1895 година на заседание на Руското физико-химическо общество - представя доклад и прави демонстрация на прибор, регистриращ електрически разряди при буря, който се смята за първия в света приемник на радиосигнал.

От 1945 година този ден се смята за рожден ден на радиото.

ППолезни връзки

Министерство на образованието и науката

Проект "Твоят час"
Проект "УСПЕХ"
Проект "Нова възможност за моето бъдеще"
Община Велико Търново
Проект „Химията е навсякъде – мрежа”

Регионално управление на образованието гр. Велико Търново


ЗАПОВЕДИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.

за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища,

утвърден със Заповед № РД 09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на регионалното развитие и благоустройството